Populárne Otázky

čo je YHWH?

čo je YHWH? Bože

čo je YHWH? Kto je Jahve? Čo je to tetragramatón? Je Božie meno Jahve alebo Jehova? Jehova

Čítajte Viac
Čo bol Herodesov chrám?

Čo bol Herodesov chrám? Miesta V Biblii

Čo bol Herodesov chrám / tretí chrám? Bol Herodesov chrám skutočne tretím chrámom alebo len rozšírením druhého chrámu?

Čítajte Viac
Prečo Jozua preklial Jericho v Jozuovi 6:26?

Prečo Jozua preklial Jericho v Jozuovi 6:26? Knihy Biblie

Prečo Jozua preklial Jericho v Jozuovi 6:26? Splnila sa Jozuova kliatba na Jericho?

Čítajte Viac
Čo je to cirkevný dôverník?

Čo je to cirkevný dôverník? Cirkvi

Čo je to cirkevný dôverník? Ako sa zborový dôverník líši od staršieho alebo diakona?

Čítajte Viac
Prečo bol Ján Krstiteľ sťatý?

Prečo bol Ján Krstiteľ sťatý? Knihy Biblie

Prečo bol Ján Krstiteľ sťatý? Prečo Boh neochránil Jána Krstiteľa pred sťatím hlavy?

Čítajte Viac
Prečo kráľovná Vashti odmietla predstúpiť pred Xerxa?

Prečo kráľovná Vashti odmietla predstúpiť pred Xerxa? Knihy Biblie

Prečo kráľovná Vashti odmietla predstúpiť pred Xerxa? Vedela Vashti, že kvôli jej odmietnutiu bude zosadená z trónu a nahradená?

Čítajte Viac
Čo to znamená byť v Božej prítomnosti?

Čo to znamená byť v Božej prítomnosti? Bože

Čo to znamená byť v Božej prítomnosti? Keďže Boh je všadeprítomný, nie sme vždy v Božej prítomnosti?

Čítajte Viac
Čo je Odinizmus?

Čo je Odinizmus? Kulty A Náboženstvá

Čo je Odinizmus? Čo sú Eddas? Existujú dnes vyznávači odinizmu?

Čítajte Viac
Aký bol šekel svätyne?

Aký bol šekel svätyne? Knihy Biblie

Aký bol šekel svätyne? Koľko stál šekel svätyne? Aký bol účel šekelu svätyne?

Čítajte Viac
Ako môžem vedieť, keď mi Boh hovorí, aby som niečo urobil?

Ako môžem vedieť, keď mi Boh hovorí, aby som niečo urobil? Duchovný Život

Ako môžem vedieť, keď mi Boh hovorí, aby som niečo urobil? Ako môžem rozoznať rozdiel medzi Božím hlasom a svojimi vlastnými myšlienkami?

Čítajte Viac
Čo hovorí Biblia o úlohe evanjelizačného/outreach pastora?

Čo hovorí Biblia o úlohe evanjelizačného/outreach pastora? Cirkvi

Čo hovorí Biblia o úlohe evanjelizačného/outreach pastora? Aká je pastoračná úloha v súvislosti s prípravou/školením ľudí na evanjelizáciu?

Čítajte Viac
Kedy bolo stvorené peklo?

Kedy bolo stvorené peklo? Večnosť

Kedy bolo stvorené peklo? Kedy Boh stvoril peklo? Vzniklo peklo potom, čo Satan zhrešil?

Čítajte Viac
Kto bol veľkňaz Jozua?

Kto bol veľkňaz Jozua? Ľudia V Biblii

Kto bol veľkňaz Jozua? Kto je Jozua spomínaný v Aggei a Zachariášovi?

Čítajte Viac
Prečo Boh dovoľuje, aby sa zlým ľuďom diali dobré veci?

Prečo Boh dovoľuje, aby sa zlým ľuďom diali dobré veci? Bože

Prečo Boh dovoľuje, aby sa zlým ľuďom diali dobré veci? Prečo sa zdá, že zlí ľudia nezožnú to, čo zasiali?

Čítajte Viac
Ako sa môžem naučiť dôverovať Božej vernosti?

Ako sa môžem naučiť dôverovať Božej vernosti? Duchovný Život

Ako sa môžem naučiť dôverovať Božej vernosti? Čo to znamená, že Boh je verný?

Čítajte Viac
Čo to znamená vychovávať dieťa tak, ako by malo ísť?

Čo to znamená vychovávať dieťa tak, ako by malo ísť? Knihy Biblie

Čo to znamená vychovávať dieťa tak, ako by malo ísť? Čo hovorí Biblia o výchove detí?

Čítajte Viac
Prečo sú dvaja démonmi posadnutí muži v hrobkách Gerasene v Matúšovi, ale iba jeden v Markovi a Lukášovi?

Prečo sú dvaja démonmi posadnutí muži v hrobkách Gerasene v Matúšovi, ale iba jeden v Markovi a Lukášovi? Knihy Biblie

Prečo sú dvaja démonmi posadnutí muži v hrobkách Gerasene / Gergesenes / Gadara v Matúšovi, ale iba jeden v Markovi a Lukášovi? Je toto príklad protirečenia v Biblii?

Čítajte Viac
Čo to znamená byť zbožnou matkou?

Čo to znamená byť zbožnou matkou? Rodina

Čo to znamená byť zbožnou matkou? Čo hovorí Biblia o zbožnej matke?

Čítajte Viac


Odporúčaná

Čo hovorí Biblia o meškaní alebo omeškaní?
Čo to znamená byť súčasťou Božej rodiny?
Stále berú Pánovo meno márne?
Čo to znamená, že aj démoni veria (Jakub 2:19)?
Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal, že oko je lampou tela (Matúš 6:22)?
Čo to znamená, že Saul/Pavol bol vyvolenou nádobou (Skutky 9:15)?
Čo to znamená, že Boh je svetlo?
Čo bola manna?
Dá sa dokázať neomylnosť Biblie?
Ako by sa mal kresťan pozerať na jogu?
Čo bolo levitské kňazstvo?
Je spánková paralýza výsledkom duchovného útoku?
Vzťahuje sa varovanie v Zjavení 22:18-19 na celú Bibliu alebo len na Knihu Zjavenia?
Čo hovorí Biblia o prokrastinácii?
Čo hovorí Biblia o osude?
Top