Môžem požiadať Boha, aby odovzdal posolstvo milovanej osobe, ktorá zomrela?

Môžem požiadať Boha, aby odovzdal posolstvo milovanej osobe, ktorá zomrela? Odpoveď



Niektorí ľudia, ktorí stratili svojich milovaných, hlboko túžia s nimi znova hovoriť. Niektorí sa pýtajú, či je v poriadku prosiť Boha, aby dal odkaz ich milovanej osobe v nebi. Aby bolo jasné, neexistuje žiadny konkrétny biblický verš, ktorý by hovoril priamo za alebo proti tejto myšlienke. Je však potrebné zvážiť niekoľko biblických princípov.

Po prvé, Písmo hovorí, že sa nemáme pokúšať komunikovať s duchmi mŕtvych. Podľa starozákonných židovských zákonov bol pokus o to potrestaný smrťou (Deuteronómium 18:11). Boh súdil aj Saula za túto prax (1. Samuelova 28). Keďže sa nemáme rozprávať s duchmi ani sa pokúšať kontaktovať zosnulých, je nesprávne modliť sa priamo k zosnulým milovaným. Zdá sa tiež, že prosiť Boha, aby hovoril k duchom milovaných v náš prospech, nie je ani užitočné, ani potrebné.



Po druhé, nie je potrebné posielať správy ľuďom v nebi, pretože tí milovaní, ktorí sú teraz s Pánom, nie sú od nás oddelení navždy. Veriaci sa jedného dňa stretnú s blízkymi v nebi. Namiesto toho, aby sme sa im teraz pokúšali oznámiť posolstvo, môžeme sa tešiť na niečo oveľa lepšie – vidieť ich opäť tvárou v tvár v prítomnosti Pána. Zjavenie 21:4 sľubuje, že na konci im zotrie každú slzu z očí. Už nebude viac smrti ani smútku, plaču ani bolesti, pretože starý poriadok vecí pominul.



Po tretie, vždy môžeme prísť k Bohu so svojimi zraneniami a bolesťami, pretože vieme, že dokonale rozumie tomu, ako sa cítime. Keď stratíme milovaného človeka, bolesť môže byť zdrvujúca. Chceme s danou osobou komunikovať alebo sa nejakým spôsobom znovu spojiť, pričom vieme, že veci bez nej nie sú rovnaké. Boh nás volá, aby sme sa obrátili na Neho v týchto časoch bolesti. Je naším utešiteľom a liečiteľom. Keď Mu dôverujeme, môže nám poskytnúť pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme pokračovali aj napriek bolestivej strate milovaného človeka. Môžeme si byť istí, že Boh utešuje našich milovaných v nebi dokonalou útechou; akýkoľvek predpokladaný komfort, ktorý môžu získať z našich osobných správ, by v porovnaní s tým bledol.

Požiadať Ježiša, aby bol naším telefónnym operátorom alebo osobným kuriérom, nie je dobré rozhodnutie. Koniec koncov, už sľúbil veriacim, že jedného dňa budú opäť spolu. Smrť je prirodzenou súčasťou života v padlom svete, aj keď je často ťažké ju zvládnuť. Najlepšie je riešiť odlúčenie od našich milovaných spôsobom, ktorý ctí Krista a vzdáva Mu všetku slávu. Nie je dôvod žiadať Boha, aby doručil naše posolstvá milovaným v nebi.



Top