Kategórie: Katolicizmus

Je apoštolská postupnosť biblická?

Je apoštolská postupnosť biblická? Bola autorita apoštolov prenesená na ich nástupcov?

Čítajte Viac

Sú katolíci spasení?

Sú katolíci spasení? Idú katolíci do neba? Ak sa človek pridržiava rímskokatolíckeho presvedčenia a praktík, je spasený?

Čítajte Viac

Čo je Nanebovzatie Márie?

Čo je Nanebovzatie Márie? Bola Ježišova matka Mária vzatá do neba práve vtedy, keď Ježiš vystúpil do neba?

Čítajte Viac

Čo je to beatifikácia a kanonizácia a sú biblické?

Čo je to beatifikácia a kanonizácia a sú biblické? Je rímskokatolícky proces vyhlásenia niekoho za svätého v súlade s Bibliou?

Čítajte Viac

Čo je katolícky katechizmus?

Čo je katolícky katechizmus/katechéza? Aké sú základné učenia katolíckeho katechizmu?

Čítajte Viac

Je katolícka cirkev samostatným náboženstvom alebo oddelením kresťanstva?

Je katolícka cirkev samostatným náboženstvom alebo oddelením kresťanstva? Je katolícka cirkev skutočne kresťanskou cirkvou?

Čítajte Viac

Som katolík. Prečo by som mal uvažovať o tom, že sa stanem kresťanom?

Som katolík. Prečo by som mal uvažovať o tom, že sa stanem kresťanom? Aký je rozdiel medzi kresťanom a katolíkom?

Čítajte Viac

Ako môžu katolíci vykonávať exorcizmus, ak mnohé z ich viery sú nebiblické?

Ako môžu katolíci vykonávať exorcizmus, ak mnohé z ich viery sú nebiblické? Prečo sa zdá, že katolícki kňazi majú moc vyháňať démonov?

Čítajte Viac

Uctievajú katolíci modly / praktizujú modlárstvo?

Uctievajú katolíci modly? Praktizujú katolíci modlárstvo? Prečo je rímskokatolícka cirkev často obviňovaná z uctievania modiel?

Čítajte Viac

Je katolicizmus falošné náboženstvo?

Je katolicizmus falošné náboženstvo? Je katolicizmus kultom? Popiera katolícka cirkev spasenie z milosti skrze vieru?

Čítajte Viac

Mal by sa nekatolícky kresťan zúčastniť katolíckej omše?

Mal by sa nekatolícky kresťan zúčastniť katolíckej omše? Je katolícka omša/Eucharistia to isté ako biblická Večera Pánova/kresťanské prijímanie?

Čítajte Viac

Aký je význam/definícia slova katolík?

Aký je význam/definícia slova katolík? Vzťahuje sa výraz katolícka jednoducho na univerzálnu cirkev?

Čítajte Viac

Čo je katolícke desať prikázaní?

Čo je katolícke desať prikázaní? Prečo majú katolíci iné číslovanie Desatora?

Čítajte Viac

Mala by mať katolícka tradícia rovnakú alebo väčšiu autoritu ako Biblia?

Mala by mať katolícka tradícia rovnakú alebo väčšiu autoritu ako Biblia? Existujú nejaké aspekty katolíckej tradície, ktoré nesúhlasia s Bibliou?

Čítajte Viac

Katolíci verzus protestanti – prečo je toľko nepriateľstva?

Katolíci verzus protestanti – prečo je toľko nepriateľstva? Aké sú hlavné oblasti nezhôd medzi protestantmi a katolíkmi?

Čítajte Viac

Učí Biblia celibát kňazov?

Učí Biblia celibát kňazov? Podporuje, dovoľuje alebo vyžaduje Biblia, aby cirkevní vodcovia držali celibát?

Čítajte Viac

Čo sú charizmatickí rímskokatolíci?

Čo sú charizmatickí rímskokatolíci? Existuje niečo ako charizmatickí rímskokatolíci? Praktizujú niektorí katolíci zázračné dary Ducha?

Čítajte Viac

Čo je to cisterciánsky rád?

Čo je to cisterciánsky rád? Aký bol pôvod cistercitského rádu? V čom sa cisterciánsky rád líši od iných reholí?

Čítajte Viac

Čo bolo koncilové hnutie/konciliarizmus?

Aké to bolo koncilové hnutie? Čo je to konciliarizmus? Mali by mať ekumenické cirkevné rady najvyššiu autoritu nad kresťanskou cirkvou?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o vyznaní hriechu kňazovi?

Čo hovorí Biblia o vyznaní hriechu kňazovi? Musíme vyznať svoje hriechy kňazovi, kým nám Boh odpustí?

Čítajte Viac
Top