Kategórie: Kulty A Náboženstvá

Mal by sa kresťan zúčastniť akupunktúry/akupresúry?

Mal by sa kresťan zúčastniť akupunktúry/akupresúry? Pochádza akupunktúra a akupunktúra z protikresťanských presvedčení?

Čítajte Viac

Kto sú Alawiti a čomu veria?

Kto sú Alawiti a čomu veria? Kto bol zakladateľom alavitov? Ako sa Alawiti líšia od ostatných moslimov?

Čítajte Viac

Čo je to vševidiace oko?

Čo je to vševidiace oko? Je vševidiace oko satanským symbolom? Ako je vševidiace oko symbolom slobodného muriva?

Čítajte Viac

Aké sú Konfuciove Analekty?

Aké sú Konfuciove Analekty? Kedy a ako boli zhromaždené a zostavené Analekty Konfucia?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o uctievaní predkov?

Čo hovorí Biblia o uctievaní predkov? Ktoré svetové náboženstvá bežne praktizujú uctievanie predkov?

Čítajte Viac

Kto je anjel Moroni?

Kto je anjel Moroni? Akú úlohu zohral anjel Moroni pri vzniku mormonizmu?

Čítajte Viac

čo je animizmus?

čo je animizmus? Aké sú hlavné presvedčenia animizmu? Ktoré svetové náboženstvá sú vo svojich praktikách animistické?

Čítajte Viac

Kto je Apollo Quiboloy?

Kto je Apollo Quiboloy? Čo je Cirkev Kráľovstva Ježiša Krista? Je Apollo Quiboloy falošný prorok? Je cirkev Kráľovstva Ježiša Krista kultom?

Čítajte Viac

Čo je Asatru?

Čo je Asatru? Ako súvisí Ásatrú s odinizmom? Existujú dnes nasledovníci Ásatrú?

Čítajte Viac

Čo je átman v hinduizme?

Čo je átman v hinduizme? Je átman v hinduizme v podstate to isté ako kresťanská predstava duše?

Čítajte Viac

Ako by mal kresťan vnímať myšlienku aury?

Ako by mal kresťan vnímať myšlienku aury? Čo hovorí Biblia o aurách?

Čítajte Viac

Čo je avatar v hinduizme?

Čo je avatar v hinduizme? Bol Ježiš avatar? Je koncept avatara zlučiteľný s kresťanskou vierou?

Čítajte Viac

Čo je bahájska viera?

Čo je bahájska viera/bahaizmus? Aké sú základné presvedčenia bahájskej viery?

Čítajte Viac

Kto/čo je Baphomet?

Kto/čo je Baphomet? Je Baphomet reprezentáciou Satana? Naozaj niekto verí v boha menom Baphomet?

Čítajte Viac

Čo to znamená byť očarený?

Čo to znamená byť očarený? Môže byť kresťan očarený podľa Biblie?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o veštení?

Čo hovorí Biblia o veštení? Prečo je podľa Biblie praktizovať veštenie také hriešne?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o čarodejníctve?

Čo hovorí Biblia o čarodejníctve? Prečo je čarodejníctvo v Biblii tak prísne odsúdené?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o čarodejníctve / čarodejniciach?

Čo hovorí Biblia o čarodejníctve / čarodejniciach / čarodejníkoch? Čo je to čarodejník? Mal by sa kresťan báť čarodejníctva? Existuje v čarodejníctve skutočná duchovná sila?

Čítajte Viac

Kto sú čierni Hebrejci/čierni Izraeliti?

Kto sú čierni Hebrejci / Čierni Izraeliti / IUIC? Sú niektorí čierni Afričania skutočne potomkami biblických Izraelitov?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o čiernej mágii?

Čo hovorí Biblia o čiernej mágii (mágii)? Čo tak ostro odsudzuje Biblia čiernu mágiu, čarodejníctvo a mágiu?

Čítajte Viac
Top