Kategórie: Falošné Presvedčenia

Čo sú americké gospelové dokumenty?

Čo sú americké gospelové dokumenty? Sú dokumenty American Gospel presné v tom, čo hovoria o americkom kresťanstve?

Čítajte Viac

Čo sú to anjelskí ľudia?

Čo sú to anjelskí ľudia? Je myšlienka anjelských ľudí biblická? Odkiaľ pochádza myšlienka anjelských ľudí?

Čítajte Viac

Čo sú anjelské čísla?

Čo sú anjelské čísla? Čo to znamená, keď opakovane vidíte rovnaké čísla? Sú anjelské čísla posolstvom od Boha?

Čítajte Viac

čo je antiteizmus?

Čo je antiteizmus / antiteizmus? Aký je rozdiel medzi ateizmom a antiteizmom? Čo je antiteista / antiteista?

Čítajte Viac

Čo je apokatastáza a je biblická?

Čo je apokatastáza a je biblická? Je myšlienka, že Boh všetko vráti do pôvodného stavu, biblická?

Čítajte Viac

Čo je apollinárstvo?

Čo je apollinárstvo? Prečo raná cirkev tak dôrazne odsúdila apollinárstvo ako herézu? Čomu verili apolinári?

Čítajte Viac

Čo je odpadlíctvo a ako ho spoznám?

Čo je odpadlíctvo a ako ho spoznám? Prečo je odpadnutie tak často nepoznané? Ako možno spoznať odpadlíka?

Čítajte Viac

Čo je to arianizmus?

Čo je to arianizmus? Je Ježiš najvyššou a prvou stvorenou bytosťou?

Čítajte Viac

Čo je to krstná regenerácia?

Čo je to krstná regenerácia? Je znovuzrodenie z krstu biblickou doktrínou? Je na spasenie potrebný krst?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o telepatii alebo psychokinéze?

Čo hovorí Biblia o telepatii alebo psychokinéze? Je schopnosť čítať myšlienky a/alebo pohybovať predmetmi myšlienkami darom od Boha?

Čítajte Viac

Čo je to svadobná paradigma a je biblická?

Čo je to svadobná paradigma a je biblická? Existuje biblický základ pre svadobnú paradigmu IHOP?

Čítajte Viac

Je myšlienka čchi kompatibilná s kresťanskou vierou?

Je myšlienka čchi kompatibilná s kresťanskou vierou? Ako súvisí koncept chi s taoizmom alebo budhizmom?

Čítajte Viac

Čo je kresťanská oddaná meditácia?

Čo je kresťanská oddaná meditácia? Je kresťanská oddaná meditácia prepojená s kontemplatívnou modlitbou? Je kresťanská oddaná meditácia biblicky správna?

Čítajte Viac

Čo je kresťanský dominionizmus?

Čo je kresťanský dominionizmus? Mali by sa kresťania snažiť obnoviť Božie kráľovstvo a mojžišovský zákon v dnešnom svete?

Čítajte Viac

Čo je kresťanský humanizmus?

Čo je kresťanský humanizmus? Je humanizmus zlučiteľný s kresťanstvom? Je kresťanský humanizmus biblický?

Čítajte Viac

Čo je všímavosť?

Čo je všímavosť? Mal by byť kresťan zapojený do všímavosti? Aký je pôvod všímavosti?

Čítajte Viac

Čo je Caesarova teória sprisahania o Mesiášovi?

Čo je Caesarova teória sprisahania o Mesiášovi? Vymysleli Ježiša Rimania v snahe vytvoriť mierovú verziu judaizmu?

Čítajte Viac

Čo je to kresťanofóbia?

Čo je to kresťanofóbia? Čo to znamená byť kresťanofóbom? Je kresťanofóbia skutočná? Naozaj sa niektorí ľudia boja kresťanov?

Čítajte Viac

Ako by sa mal kresťan pozerať na relikvie?

Ako by sa mal kresťan pozerať na relikvie? Majú relikvie nejakú hodnotu v kresťanskej viere? Je pravdepodobné, že niektoré zo slávnych kresťanských relikvií sú pravé?

Čítajte Viac

Čo je konsubstanciácia?

Čo je konsubstanciácia? Ako sa konsubstanciácia líši od transsubstanciácie? Veria luteráni v konsubstanciáciu?

Čítajte Viac
Top