Kategórie: Bože

Kde bol Boh 11. septembra?

Kde bol Boh 11. septembra? Prečo Boh dovolil, aby sa 11. september stal? Bol rok 911 súdom od Boha?

Čítajte Viac

Čo to znamená, že Boh je náš otec Abba?

Čo to znamená, že Boh je náš otec Abba? Ako je predstava milujúceho otca obrazom nášho vzťahu s Bohom?

Čítajte Viac

Je naozaj pravda, že u Boha je všetko možné?

Je naozaj pravda, že u Boha je všetko možné? Skrze Boha, je naozaj možné, že by som mohol niečo urobiť?

Čítajte Viac

Je zlé hnevať sa na Boha?

Je zlé byť nahnevaný na Boha / hnevať sa na Boha? Chápe Boh, ak sa na Neho hnevá? Je hnev voči Bohu hriech?

Čítajte Viac

Čo je to antropomorfizmus?

Čo je to antropomorfizmus? Prečo Biblia často opisuje Boha pomocou fyzických vlastností?

Čítajte Viac

Čo to znamená byť zrenicou Božieho oka?

Čo to znamená byť zrenicou Božieho oka? Čo znamená Biblia, keď hovorí o zrenici oka?

Čítajte Viac

Existuje presvedčivý argument pre existenciu Boha?

Existuje presvedčivý argument pre existenciu Boha? Existuje dôkaz alebo dôkaz, že Boh existuje?

Čítajte Viac

Aká je Božia jednoduchosť?

Aká je Božia jednoduchosť? Čo to znamená, že Boh existuje sám o sebe? Ktoré pasáže v Biblii hovoria o Božej jednoduchosti?

Čítajte Viac

Aké sú vlastnosti Boha?

Aké sú vlastnosti Boha? Aké sú Božie dokonalosti? Ktoré Božie vlastnosti sú prenosné alebo nekomunikovateľné?

Čítajte Viac

Prečo Boh dopúšťa, aby sa dobrým ľuďom diali zlé veci?

Prečo Boh dopúšťa, aby sa dobrým ľuďom diali zlé veci? Prečo Boh nebráni tomu, aby sa dobrým ľuďom diali zlé veci?

Čítajte Viac

Čo znamená veriť v Boha?

Čo znamená veriť v Boha? Ako veriť v Boha? Čo znamená viera v Boha z biblického hľadiska?

Čítajte Viac

Je nesprávne obviňovať Boha?

Je nesprávne obviňovať Boha? Je obviňovanie Boha hriech? Prečo sa zdá, že je Boh obviňovaný z toľkých vecí? Chápe Boh, keď ho obviňujeme?

Čítajte Viac

Očakáva Boh, že budeme mať slepú vieru?

Očakáva Boh, že budeme mať slepú vieru? Musí byť viera slepá, aby bola pravou vierou?

Čítajte Viac

Aký je charakter Boha?

Aký je charakter Boha? Ako Biblia opisuje charakter Boha? Čo môžeme s istotou vedieť o Božom charaktere?

Čítajte Viac

Aký je význam slova charis v Biblii?

Aký je význam slova charis v Biblii? Aký je význam gréckeho slova charis?

Čítajte Viac

Aké sú prenosné a neprenosné vlastnosti Boha?

Aké sú prenosné vlastnosti Boha? Aké sú nekomunikovateľné vlastnosti Boha?

Čítajte Viac

Čo to znamená, že Boh je stravujúci oheň?

Čo to znamená, že Boh je stravujúci oheň? Prečo Boh tak silne nenávidí hriech, zlo a zlo?

Čítajte Viac

Čo to znamená, že Boh je Stvoriteľ?

Čo to znamená, že Boh je Stvoriteľ? Prečo je dôležité veriť v Boha Stvoriteľa?

Čítajte Viac

Prečo Boh prikázal genocídu Kanaáncov?

Prečo Boh prikázal vyhladenie / genocídu Kanaáncov vrátane žien a detí? Je Boh genocídny?

Čítajte Viac

Môže Boh klamať?

Môže Boh klamať? Nie je možné, aby Boh klamal, alebo je to Jeho rozhodnutie neklamať? Prečo je klamstvo v rozpore s Božím charakterom?

Čítajte Viac
Top